PROVÁDĚNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB

Firma IRP Dostálek, s.r.o. disponuje zhruba 40 pracovníky a komplexním vlastním vybavením pro následující činnosti

 • zemní práce - výstavba inženýrských sítí

 • dodávky a montáže plynovodů a produktovodů

 • dodávky a montáže vodovodů a kanalizací

 • dodávky, montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení včetně zkoušek a revizí

Firma vznikla ve 2. polovině roku 1991. V průběhu několika let jsme vybudovali nový vlastní areál společnosti s odstavnými plochami, kancelářskými prostory a dílnami na Jablunkovské ulici v Českém Těšíně.

Strojní vybavení pro provádění staveb

K základním strojovému vybavení firmy IRP Dostálek, s.r.o. patří

 • montážní vozidla AVIA
 • montážní vozidla IVECO
 • montážní vozidla LUBLIN
 • autojeřáby AD080
 • nákladní vozidla MAN TGM
 • vozidlo pro přepravu potrubí
 • vlastní protlačovací zařízení pro provádění protlaků do dimenze DN 500
 • rýpadlo – nakladač CATERPILLAR 428B
 • rýpadlo – nakladač CATERPILLAR 432D
 • kolové rýpadlo CATERPILLAR 315
 • kolové rýpadlo ZEPPELIN ZM85C
 • pásové rýpadlo ZEPPELIN ZRH16
 • pásové rýpadlo HYUNDAI R 160 LC 7
 • nákladní vozidlo MAN TGS
 • nakladač UNC
 • nakladač CAT 277B
 • řezačka asfaltu
 • kompresory různých výkonů
 • hutnící desky
 • vibrační válec Stavostroj VVW3415
 • vibrační válec WACKER
 • bourací kladivo WACKER BH23
 • vibrační pěch WACKER BS600
 • potrubní laser
 • kalová čerpadla různých výkonů
 • svářečka na PE potrubí pomocí elektrotvarovek
 • svářečka na PE potrubí na tupo
 • oblouková svářečka připojitelná k přenosným elektrocentrálám
 • svařovací diesel agregáty WD320
 • souprav K + P
 • svářečka v ochranné atmosféře CO2

Všechna montážní vozidla jsou vybavena elektrocentrálami. Pro operativní řízení staveb jsou naši stavbyvedoucí, strojníci a řidiči vybaveni mobilními telefony, stavbyvedoucí mají k dispozici služební vozidla.

Firma IRP Dostálek je vybavena nejmodernějším svařovacím zařízením pro svařování oceli a PE. Jedná se o svařovací automaty FRIAMAT, WIDOS a OMICRON.  Používáme také nejmodernější měřicí přístroje pro výstavbu gravitačních kanalizací.

Ilustrační fota z našich realizovaných staveb

REFERENCE

Plynovody a produktovody

NÁZEV STAVBY DOBA REALIZACE INVESTOR
Rok 2022
REKO MS Frýdek Místek Kamenec 1.etapa, 1.část 01/2022 – 08/2022 GasNet s.r.o.
REKO MS Frýdek Místek Kamenec 1.etapa, 2.část 01/2022 – 09/2022 GasNet s.r.o.
REKO MS Havířov III.etapa, 3.část 02/2022 – 12/2022 GasNet s.r.o.
Rok 2021
Český Těšín – přeložka plynovodu na ul.Kostelní 09/2021 – 11/2021 Město Český Těšín
Ropice STL plynovod dn 63 – přeložka 06/2021 – 06/2021 Obec Ropice
VT Lučina, Žermanice, km 24,750 – 24,780 oprava koryta 07/2021 – 07/2021 INGPRO IWB,s.r.o.
Rezidence Kamionka – technická a dopravní infrastruktura 09/2021 – 01/2022 SMOLO Recycling s.r.o.
Zadní kempy rozšíření vodovodního řádu, plynofikace 11/2021 – 12/2021 Obec Návsí
Rok 2020
Reko MS Č. Těšín, Úvoz+6 03/2020 – 09/2020 GasNet s.r.o.
Reko MS č. Těšín, U Mlékárny +2 06/2020 – 11/2020 GasNet s.r.o.
Rok 2019
REKO MS Český Těšín – Ostravská 04/2019 – 09/2019 GasNet s.r.o.
REKO Havířov, 1. etapa 8. část 09/2019 – 12/2019 GasNet s.r.o.
Rok 2018
Havířov, REKO Havířov 1. etapa 1. část 03/2018 – 08/2018 GasNet s.r.o.
Havířov, REKO MS Balzacova 03/2018 – 08/2018 GasNet s.r.o.
Dopravní napojení zastávka 36 RD Ludgařovice 03/2018 – 04/2018 Stavby Škrobánek
REKO MS Havířov Budovatelů, Hornosušská 08/2018 – 03/2019 GasNet s.r.o.
REKO MS Č. Těšín – 28. října 09/2018 – 07/2019 GasNet s.r.o.
Rok 2017
Reko MS Vratimov, ul. Ovocná 04/2017 – 06/2017 GasNet s.r.o.
Reko MS Orlová 04/2017 – 08/2017 GasNet s.r.o.
Reko Frýdek-Místek – Křižíkova +1 05/2017 – 07/2017 GasNet s.r.o.
Reko MS Frýdek-Místek – Jiráskova II 05/2017 – 08/2017 GasNet s.r.o.
Reko MS Frýdek-Místek – Třanovského 05/2017 – 09/2017 GasNet s.r.o.
Reko MS Frýdek-Místek – Vrclického II 05/2017 – 10/2017 GasNet s.r.o.
Havarijní přeložka NTL plynovodu  F-M, Vrchlického 11/2017 – 12/2017 GasNet s.r.o.
Prodloužení STL plynovodu U rybníků – Ludgeřovice 08/2017 – 10/2017 Stavby Škrobánek
Rok 2016
REKO MS F-M, ul. I.P.Pavlova+1 01/2016 – 07/2016 RWE GasNet
Dopravní hřiště Třinec – přeložka plynu 05/2016 – 06/2016 MROZEK a.s.
REKO MS Bohumín, ul. Myslivecká 05/2016 – 08/2016 RWE GasNet
REKO MS Bohumín, ul. Osvoboditelů 04/2016 – 10/2016 RWE GasNet
Příprava obytné zóny Chotěbuz – prodloužení plynovodu 06/2016 – 08/2016 SeaReal s.r.o.
REKO MS F-M, ul. Vrchlického 07/2016 – 10/2016 RWE GasNet
Rok 2015
REKO Bohumín – ul. Dělnická 05/2015 – 10/2015 RWE GasNet
REKO MS Baška – přechod pod řekou 02/2015 – 04/2015 RWE GasNet
Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice, přeložka plynovodu 05/2015 – 07/2015 Mota Engil
REKO MS Český Těšín, ul. Akátová a Gymnazijní 07/2015 – 10/2015 RWE GasNet
REKO MS Palkovice 09/2015 – 04/2016 RWE GasNet
REKO MS Karviná – U Bažantnice 10/2015 – 07/2016 RWE GasNet

Vodovody a kanalizace

NÁZEV STAVBY DOBA REALIZACE INVESTOR
Rok 2022
Český Těšín, ul.Divadelní – rekonstrukce stoky „GDR 3“ 04/2022 – 08/2022 Aqualia Ostr.
Třinec, ul. Bezručova – výměna vodovodu 04/2022 – 07/2022 Aqualia Ostr.
Jablunkov – ul.Školní, oprava havárie stoky 04/2022 – 05/2022 Aqualia Ostr.
Karviná -Mizerov,ul Zahradnická – výměna vodovodního řadu 06/2022 – 10/2022 Aqualia Ostr.
Obytná zóna Karviná-Ráj, splašková a dešťová kanalizace, vodovod 07/2022 – 07/2023 KNB – Q Invest, s.r.o.,
Havířov – Město, ul. Na Nábřeží – rekonstrukce stoky 07/2022 – 09/2022 WOMBAT s.r.o.
Nýdek – prodloužení kanalizace na parcelu č.1356/12 09/2022 – 11/2022 Obec Nýdek
Jablunkov – ul.Sadová, Příčná, Školní – Za učilištěm 08/2022 – 10/2022 Aqualia Ostr.
Třinec, ul. 1.Máje – rekonstrukce kanalizační stoky „A“ 09/2022 – 01/2023 Aqualia Ostr.
Horní Suchá, ul. Hornosušská – rekonstrukce stoky, „AIII“ 10/2022 – 12/2022 KA – SE s.r.o.
Petřvald, ul. Panelová 1578 – rekonstrukce stoky, „AVII“ 10/2022 – 12/2022 KA – SE s.r.o.
Rok 2021
Č. Těšín, Hlavní, Viaduktova, S. Tůmy, Ostravská – výměna vod. řádu 07/2021 – 10/2021 Aqualia Ostr.
Třinec, ul.Žižkova a Lipová – výměna vodov. a rekonstr. stoky „AD“ 07/2021 – 11/2021 Aqualia Ostr.
Nový Bohumín, ul.Nádražní – oprava havárie stoky „BVI“ 07/2021 – 10/2021 Aqualia Ostr.
Český Těšín, ul.Kpt. Jaroše – rekonstrukce kanalizační stoky „EVIa“ 07/2021 – 10/2021 Aqualia Ostr.
Těrlicko-Horní Těrlicko, ul.Na Výsluní – výměna vodovodu 10/2021 – 12/2021 Aqualia Ostr.
Jablunkov, ul.Bukovecká 27 – oprava havárie kanalizační přípojky 04/2021 – 04/2021 Sm VaK
Frýdek Místek, ul. Pionýrů, Ostravská – rekonstrukce stoky „AN“ 06/2021 – 06/2021 WOMBAT s.r.o.
Třinec, ul.Lesní č.610 06/2021 – 07/2021 CPI BYTY, a.s.
Rok 2020
Havířov, Podlesí, ul. Okrajová, Dlouhá – rekonstrukce vovodu 07/2020 – 11/2020 Aqualia Ostr.
Albrechtice – rekonstrukce  odlehčovací stoky 06/2020 – 09/2020 Aqualia Ostr.
Třinec – ul. U Splavu – výměna vodovodu 07/2020 – 09/2020 Aqualia Ostr.
Havířov – Město, výměna vodovod.  Řádů 10/2020 – 11/2020 Aqualia Ostr.
Karviná Ráj – ul. Haškova – výměna vodovod. řádů 08/2020 – 11/2020 Aqualia Ostr.
Havířov  Bludovice, ul. Rodinná – rekonstrukce stoky AXL 09/2020 – 12/2020 Aqualia Ostr.
Český Těšín, ul. Slezská 1196 – oprava havárie stoky 06/2020 – 06/2020 Sm VaK
Třinec, ul. Sosnová  – výměna vodovodních armatur 06/2020 – 07/2020 Sm VaK
Třinec, ul. Květinová 230 – oprava havárie stoky 07/2020 – 07/2020 Sm VaK
Třinec, ul. Jablunkovská 415 – oprava havárie stoky „AZ“ 08/2020 – 08/2020 Aqualia Ostr.
Obec Návsí – vodovod a splašková kanalizace pro lokalitu nad ZŠ 07/2020 – 09/2020 Obec Návsí
Vodovod k.ú. Karpentná – prodloužení (bez zemních prací ) 11/2020 – 12/2020 CSK Invest
Český Těšín, Na Lučinách – výměna vodovodu 08/2020 – 12/2020 Aqualia Ostr.
Rok 2019
Karviná Mizerov, U studny – rekonstrukce  vodovodu 04/2019 – 07/2019 Aqualia Ostr.
Oprava vodovodu Třinec Kanada, ul. Míru 03/2019 – 09/2019 CPI Byty
Oprava vodovodu Třinec Nový Borek 03/2019 – 12/2019 CPI Byty
Staré Město – kanalizace ul. Lazecká, Pod Hůrkama 07/2019 – 12/2019 obec Staré Město
Havířov, ul. Rodinná, U Mýta, Okrajová – rekonstrukce  kanal. 06/2019 – 10/2019 Aqualia Ostr.
Stavební úprava MŠ Jablunkov 06/2019 – 08/2019 Město Jablunkov
Oprava 2. části vodovodu Nový Borek – Třinec 10/2019 – 12/2019 CPI Byty
Třinec Borek – rekonstrukce stok 10/2019 – 01/2020 Aqualia Ostr.
Český Těšín – Studentská, Akátová – rekonstrukce stok  Gc1 10/2019 – 11/2019 Wombat s.r.o.
Albrechtice, ul. Bělehradská, Jarní – rekonstrukce vodovodu 08/2019 – 12/2019 Aqualia Ostr.
Třinec – ul. Lidická, výměna vodovodu 09/2019 – 03/2020 Aqualia Ostr.
Český Těšín, ul. Hrabinská – dešťová kanalizace 10/2019 – 11/2019 Aqualia Ostr.
Český Těšín, ul. Kpt. Jaroše   oprava havárie stoky 12/2019 – 12/2019 Aqualia Ostr.
Rok 2018
Č. Těšín, Jablunkovská – rekonstrukce kanalizace 02/2018 – 06/2018 Aqualia Ostr.
Ropice – vodovod PIWKO, WIDENKA 04/2018 – 06/2018 Obec Ropice
Č. Těšín, ul. Pod Zvonek – rekonstrukce vodovodu 04/2018 – 04/2018 Aqualia Ostr.
Č. Těšín, ul. Nádražní – rekonstrukce vodovodu a kanalizace 06/2018 – 09/2018 Aqualia Ostr.
Č. Těšín, ul. Dr. Slámy – oprava kanalizace 05/2018 – 05/2018 Aqualia Ostr.
Rekonstrukce kanalizace ZŠ Dolní Domaslavice 05/2018 – 07/2018 CSK Invest
Č. Těšín – Na Olšinách – rekonstrukce kanalizační stoky „J“ 07/2018 – 11/2018 Aqualia Ostr.
Třinec – oprava vodovodu Na Samotách 09/2018 – 12/2018 CPI Byty
Třinec – ulice Seifertova – rekonstrukce vodovodu 08/2018 – 11/2018 Aqualia Ostr.
Vodovod Kamionka – ul. Oldřichovická 07/2018 – 09/2018 Město Třinec
Rozšíření kanalizační řady – Č. Těšín, Lipová 09/2018 – 10/2018 Město Český Těšín
Rok 2017
Kanalizace Dolní Lomná – stoka 3 04/2017 – 05/2017 Obec D. Lomná
Český Těšín, Karvinská, Viaduktová – rekonstrukce stok před rek. Silnice 06/2017 – 11/2017 Aqualia Ostr.
Havířov Podlesí, ul. Hálkova – rekonstrukce vodovodu 08/2017 – 11/2017 Aqualia Ostr.
Oprava vodovodu Třinec – Kanada 10/2017 – 12/2017 CPI Byty
Vodovod Třinec, Tyra – stáje 1. část 11/2017 – 12/2017 Město Třinec
Rok 2016
Vodovod Dolní Žukov – Ovčařina, I. etapa 03/2016 – 04/2016 Český Těšín
Hrádek – rekonstrukce vodovodu 01/2016 – 04/2016 Aqualia Ostr.
Č. Těšín, park A. Sikory – rekonstrukce kanalizace 04/2016 – 04/2016 Aqualia Ostr.
Karviná, Město – Preissova – rekonstrukce kanalizace 05/2016 – 10/2016 Aqualia Ostr.
Rozšíření vodovodu Třinec – Nebory, Dušinec 07/2016 – 10/2016 Polanský s.r.o.
Č. Těšín, Kolonie – rekonstrukce kanalizace 07/2016 – 11/2016 Aqualia Ostr.
Oprava havárie kanalizace – Č.T., Dukelská 10/2016- 12/2016 Wombat s.r.o.
Rok 2015
 Bystřice nad Olší – úprava zásobování pitnou vodou 05/2015 – 09/2015 Aqualia Ostr.
 Orlová – Lutyně, ul. 17.listopadu – rekonstrukce vodovodního řádu 07/2015 – 07/2015 Aqualia Ostr.
 Kanalizace obce Dolní Lomná 08/2015 – 08/2015 Obec D.Lomná
 Třinec – ul. Růžová, rekonstrukce kanalizace 06/2015 – 09/2015 Aqualia Ostr.
 Český Těšín – rekonstrukce vodovodu ul. Akátová 07/205 – 08/2015 Aqualia Ostr.
 Vodovod Ropice Cihelna 07/2015 – 08/2015 Obec Ropice
 Vendryně – Rybářovice, výstavba vodovodu 09/2015 – 12/2015 Aqualia Ostr.
 Nýdek – rozšíření kanalizace 9/2015 – 10/2015 Obec Nýdek
 Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska 08/2015 – 06/2016 STASPO s.r.o.
Český Těšín – odvodnění vjezdů do garáží , ul. Sokolovská 12/2015 – 12/2015 Český Těšín

Politika firmy

dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001:2008

Politika společnosti pro jakost, životní prostředí a BOZP

Na základě zavedeného systému řízení jakosti dle platné normy ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního řízení dle platné normy ČSN EN ISO 14001 a systému BOZP dle platné normy ČSN ISO 45001

Základní orientací společnosti je:

 • rozvíjet společnost se zavedeným a fungujícím systémem QMS, EMS a BOZP, který bude zajišťovat trvalou jakost produkce a tím se stane vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti výstavby, oprav a rekonstrukcí plynovodů, vodovodů a kanalizací, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance firmy,
 • plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí a BOZP s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit,
 • informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost o vlivech činnosti naší společnosti na životní prostředí a vstřícně s nimi komunikovat,
 • pravidelně přezkoumávat politiku společnosti, cíle a programy a cílové hodnoty,
 • používáním v rámci výstavby nových ekologicky šetrnějších výrobků eliminovat negativní vlivy současné výrobní technologie na pracovní i životní prostředí.

Ve vedení společnosti si uvědomujeme, že:

 • ředitel je odpovědný za jakost vyráběné produkce a poskytované služby, za rozvoj systému QMS, EMS a BOZP,
 • ředitel vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro udržování a rozvoj systému QMS, EMS a BOZP.

Ve vztahu k zákazníkům si uvědomujeme, že:

 • hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků výrobky a službami, které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky,
 • trvalé uspokojování všech našich zákazníků výrobky a službami vysoké jakosti je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity,
 • zákazník a uspokojování jeho požadavků je hlavním motivem veškeré naší činnosti,
 • zákazníky budeme informovat o nově zavedených a rozvíjených technologiích.

Vztah k dodavatelům zaměříme na:

 • významnou spoluúčast na tvorbě jakostních výrobků a služeb, a proto s nimi rozvineme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci.
 • prosazovat zavedení systému environmentálního managementu a systému BOZP u svých obchodních partnerů a dodavatelů,

Vztah k vlastním zaměstnancům zaměříme na:

 • jejich přesvědčení, že zabezpečování jakosti našich výrobků a služeb je úkolem všech útvarů a všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují veškeré činnosti ovlivňující jakost, životní prostředí a BOZP,
 • vytváření podmínek, aby všichni zaměstnanci měli kladný vztah k jakosti, aby rychle reagovali na nové požadavky ke zvyšování úrovně jakosti, životního prostředí a BOZP a ztotožnili se s vykonáváním své práce vždy na vysoké úrovni,
 • poskytování účinné pomoci při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky.

Společnost se dále zavazuje:

 • plnit požadavky legislativy v oblasti působení naší společnosti
 • využívat zkušeností zaměstnanců k naplňování výrobních cílů ve shodě s požadavky kvality a s maximálním ohledem na životní prostředí,
 • v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí, vzniku úrazů a nemocí z povolání,
 • zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi,
 • pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců
  i zaměstnanců externích firem o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
 • zajistit, aby veškeré činnosti ve společnosti byly doprovázeny důslednou ochranou zdraví zaměstnanců,
 • pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem zaměstnanců zvyšovat úroveň havarijní připravenosti,
 • trvale spolupracovat s obcemi, v nichž realizuje svou stavební činnost,
 • vedení společnosti se zavazuje, že bude neustále sledovat nové technické postupy a výrobky ovlivňující životní prostředí a tím neustále a trvale zlepšovat prevenci pro znečišťování životního prostředí společnosti.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

IRP Dostálek, s.r.o.

Jablunkovská 112, 737 01 Český Těšín

Telefon  +420 558 742 223
E-mail  dostalkova@irpdostalek.cz

Kontakt pro zhotovení plynovodní přípojky:
Ing.Marian Matloch – stavbyvedoucí
Mobil: +420 737 283 622
e-mail: matloch@irpdostalek.cz

IČ: 29462584, DIČ: CZ29462584
Firma zapsaná v  OR u Krajského soudu Ostrava oddíl C vložka 55502

Datová schránka: xrcqc34

Jaroslav Dostálek – jednatel společnosti
Mobil: +420 737 283 620
e-mail: dostalek@irpdostalek.cz

Jiřina Dostálková – jednatelka společnosti, ekonom
Mobil: +420 737 283 631
e-mail: dostalkova@irpdostalek.cz

Ing. Jiři Pytlík – výrobní ředitel
Mobil: +420 737 283 621
e-mail: pytlik@irpdostalek.cz

Ing. Petr Wojnar  – hlavní mechanik
Mobil: +420 737 283 628
e-mail: wojnar@irpdostalek.cz

David Dostálek – obchodní referent, rozpočtář
Mobil: +420 731 505 816
e-mail: dostalek.david@irpdostalek.cz

Ing. Marian Matloch – stavbyvedoucí
Mobil: +420 737 283 622
e-mail: matloch@irpdostalek.cz

Vlastimil Červeň – stavbyvedoucí
Mobil: +420 739 565 811
e-mail: cerven@irpdostalek.cz

Radim Siostrzonek – stavbyvedoucí
Mobil: +420 739 593 999
e-mail: siostrzonek@irpdostalek.cz

Daniel Machej – stavbyvedoucí
Mobil: +420 731 510 253
e-mail: machej@irpdostalek.cz

Miroslav Martínek – stavbyvedoucí
Mobil: +420 737 283 623
e-mail: martinek@irpdostalek.cz

Simona Janeczková – zásobování, sklad
Mobil: +420 737 283627
e-mail: janeczkova@irpdostalek.cz

Beata Jursová – ekonom, účetní
Mobil: +420 737 283 624
e-mail jursova@irpdostalek.cz

IRP Dostálek, s.r.o. - sídlo společnosti